กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านเลิง Banlerng School     ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


โรงเรียนบ้านเลิง ยินดีต้อนรับทุกท่าน

 

ยินดีต้องรับทุกท่าน เข้าสู่รั้วโรงเรียนบ้านเลิง

More...
โรงเรียนบ้านเลิง ยินดีต้อนรับทุกท่าน

No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านเลิง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ

เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสา ร่วมกันรักษาป่า รักษ์โลก

More...
เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร ไทย/อังกฤษ
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
   
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านเลิง  

ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด

ใช้ช่องทางติดต่อสื่อทางออนไลน์ให้มากขึ้น

ด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนบ้านเลิง

 
Social Network

https://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านเลิง สพป.ขก.1-Banlerng-School-107787202079570/?ref=pages_you_manage

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      8 คน

สถิติเดือนนี้:   674 คน

สถิติปีนี้:        2391 คน

สถิติทั้งหมด: 7757 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

โรงเรียนบ้านเลิง  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลโคกสี  เดิมชาวบ้านเลิงต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโคกสี  เป็นระยะทาง  2  กิโลเมตร

               14 กันยายน  2485  ได้จัดตั้งโรงเรียนบ้านเลิง  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านเลิงเป็นที่เรียน  โดยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนายประสิทธิ์  คำโคกสี  เป็นครูใหญ่คนแรก

               พ.ศ. 2503 ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดบ้านเลิงมาตั้ง ณ ที่ตั้งปัจจุบันซึ่งมีผู้ยกให้ 5 ราย คือ นายบุญมา  ดาทุมมา    นายพร  ศรีกัณหา  นายเคน  จันทร์ศรีหา  นายหนุ่ย  พงษ์โคกสี  นายเขียว  แสนศาลา  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป1ฉ.  ขนาด  3  ห้องเรียน  โดยงบประมาณของทางราชการและชาวบ้านร่วมกันบริจาค

               พ.ศ. 2515  ย้ายที่เรียนไปที่แห่งใหม่  บริเวณหน้าค่ายลูกเสือแก่นนคร  ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ 2  กิโลเมตร  ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ชื่อว่า “โรงเรียนสนามกีฬา(บ้านเลิง)”  ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ต่อมาเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ชื่อว่า”โรงเรียนชุมชน 3(บ้านพรหมนิมิต)”

               พ.ศ. 2519  ชาวบ้านเลิง  เห็นว่านักเรียนเดินทางไปเรียนด้วยความยากลำบาก  จึงขอจัดตั้งโรงเรียนใหม่  ณ  ที่ตั้งเดิมก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป1ฉ.  ขนาด  3  ห้องเรียน ให้มีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนบ้านเลิง”  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 5  ธันวาคม  2519 มีนายบวร  ขอพรกลาง  เป็นครูใหญ่คนแรก

              พ.ศ.2528  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช. 202  งบประมาณ  200,000  บาท

              พ.ศ.2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารส้วม  แบบ  สปช. 601  งบประมาณ  40,000  บาท

              พ.ศ. 2532  ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากตำแหน่ง “ครูใหญ่” เป็น “อาจารย์ใหญ่”  โดยมีนายจรุงภพ  สีหาบุตร  ดำรงตำแหน่ง

              พ.ศ.2533  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. 105/29  ขนาด  5  ห้องเรียน  งบประมาณ 1,700,000  บาท

               พ.ศ. 2546  ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากตำแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” เป็น “อำนวยการโรงเรียน”  โดยมี นายอภัย  บุตรโส  ดำรงตำแหน่ง

                พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านจัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย  ตามหลักสูตรปฐมวัยศึกษา  พ.ศ.2546  และระดับประถมศึกษา  ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเลิง  พ.ศ.2553 (ฉบับพัฒนา พ.ศ. 2554)   มีนักเรียน  78  คน  ครู  4  คน   ลูกจ้างประจำ  1  คน  มีนายณรงค์ศักดิ์  ติตะปัญ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเลิงมีนักเรียน 71 คน ครู 3 คน พนักงงานราชการ 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และช่างปูน 1 คน มีนายวิชัย  รัตนวรรณี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่